Warszawa, ścieżka rowerowa wzdłuż Wisłostrady za ul. księcia Romana St. Sanguszki  w dniu 21 czerwca 2007 r.
O słupek z oznaczeniem ulicy oparty Stanisław J. Plewako, ówczesny Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. rowerowych
Po interwencji Pełnomocnika Zarządca ścieżki  natychmiast przesunął słupek na trawnik