Genealogia genetyczna rodu Plewako

W sierpniu 2008 r. nawiązując do swojego wykształcenia uniwersyteckiego (magisterium w w Zakładzie Genetyki Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. Wacława Gajewskiego w 1980 r.) i 11 letniej pracy w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, w szczególności nad mechanizmami reperacji DNA (nagroda Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk w 1991 r.) i zainteresowań genealogicznych

Stanisław J. Plewako rozpoczął naukowy projekt o zasięgu światowym - Plewako Y-DNA Project: http://www.familytreedna.com/public/Plewako/ wspierany technicznie przez największą firmę z tej branży: Family Tree DNA - Genealogy by Genetics, Ltd. z siedzibą w Huston, Teksas, USA. Założenia projektu zostały opublikowane w przez kierownika projektu w maju/czerwcu 2008 r. na łamach Merkuriusza Towarzystwa Plewaków, z którym można zapoznać się w bibliotekach i w Internecie   

W okresie od sierpnia 2008 r. zbadano 67 markerów chromosomu Y (męskiego) u kilku przedstawicieli rodu Plewako o znanej genealogii oraz 2 przedstawicieli rodzin o nieznanym związku genealogicznym z rodem wywodzącym się z Mińszczyzny  http://www.genealogia.plewako.pl/ i uzyskano wyniki umożliwiające rekonstrukcję kolejności następowania mutacji w okresie ostatnich 400 lat http://www.plewako.pl/Y-DNA/schemat.htm w gałęzi rodu Plewako z Dziakowszczyzny k/Iwieńca. To wynik wyjątkowy w skali polskiej i interesujący w skali światowej.

Na zaproszenie organizatorów XVII konferencji "Sawiełowskie cztienia" rezultaty projektu zostały zaprezentowane w dniu 11 grudnia 2010 r., pod tytułem: "Dziedziczenie mutacji STR w Y-DNA Rodu Plewako herbu Pogonia w okresie ostatnich 400 lat"  w Państwowym Muzeum Historycznym (Moskwa, Plac Czerwony nr 1) w języku rosyjskim (osoby zainteresowane na życzenie mogą otrzymać mailowo test prezentacji w formacie .ppt w wersji polskiej lub rosyjskiej).

Stanisław J. Plewako

ps. odrębny charakter ma prowadzony przez Stanisława J. Plewako projekt genealogii genetycznej linii żeńskich: POL-NOBILITY